Hizmetlerimiz

Size Sunduğumuz Hizmetlerimiz

Uluslararası Tahkim Hukuku

Adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden…

Ticaret Hukuku

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atan…

İcra Hukuku

Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki…

Sözleşmeler Hukuku

Hukuk Büromuz; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin..

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma..

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar..

Aile Hukuku

Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında..

Sigorta ve Sigorta Aracıları Hukuku

Müvekkillerine karayolu taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası, sorumluluk sigortası, depo…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi..

Hizmetlerimiz Hakkında Bizimle İletişime Geçiniz

Seçtiğiniz hizmet hakkında soru ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.