İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı , fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili , işe iade sürecinin yürütülmesi , iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Konu Hakkında İletişime Geçiniz

Seçtiğiniz konu hakkında soru ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.